Zgodovina cerkve

Na lokaciji današnjega Črnomlja se je razvilo zgodnjekrščansko središče v začetku 5. st. n. št. Osrednji objekt tega središča je bila cerkev, ki se je nahajala na kraju današnjega sv. Duha. Krasil jo je pisan mozaik oglejskega tipa, opaža pa se tudi specifičen arhitekturni element, duhovniška klop, lastna oglejskim cerkvam, ki potrjuje pripadnost metropoliji Oglej (Aquileia). Cerkev in dejavnost v njej se je ohranila do začetka 7. st. n. št., ko je bila poznoantična naselbina uničena.

Glavni pastoralni objekt v Črnomlju je bila na začetku 13. st. postavljena Cerkev sv. Petra. Cerkev sv. Duha, kot drugi pastoralni objekt v mestu Črnomelj, pa je bila zgrajena v zadnji četrtini 15. st., beneficij sv. Duha pa se prvič omenja leta 1487, ustanovila ga je vdova Doroteja Hoermann. Cerkev je bila le skromno opremljena, o čemer priča oddaja cerkvenega inventarja ob turški zmagi pri Mohaču l. 1526, ko je oddala le dva srebrna in en bakren kelih. Po svojem arhitekturnem značaju je cerkev gotska. Lepo so ohranjeni gotski oboki v prezbiteriju, v cerkvi pa srečamo tudi nagrobnik pisarja Ivana Živkoviča (Hans Schivkovich) iz graščine Turn pri Mrežnici na današnjem Hrvaškem iz začetka 17. st. Ob cerkvi je bilo tudi pokopališče, kjer se je pokopavalo vse do druge polovice 18. stol.

Ker je cerkev imela majhno vlogo in bila le drugotnega pomena, je bila zanemarjena in prepuščena propadu. Pred uničenjem jo je rešila mestna občina Črnomelj, ki je leta 1886 stavbo odkupila in jo s prispevki meščanov sanirala. Najslabše dni je doživela med 2. sv. vojno, ko je bilo v njej urejeno skladišče, po 2. sv. vojni pa je bila zopet prepuščena propadu. Od leta 1989 so se ob cerkvi pod vodstvom ZVKND Novo mesto vršila intenzivna izkopavanja, ki so odkrila poznoantično naselbino in s tem nova poglavja zgodovine lokacije kjer se nahaja Črnomelj. S ciljem vzpostavitve vrhunskega kulturnega objekta je občina Črnomelj leta 2007 cerkev končala obnovo in jo namenila za kulturne namene.

Aktualno

Trenutno ni napovedane nobene prireditve.

Civilne poroke v Cerkvi svetega duha

V obnovljeni Cerkvi Sv. Duha, v osrčju starega mestnega jedra Črnomlja, smo se odločili ponuditi možnost Belokranjcem in vsem ostalim, da užijejo starodaven in prvovrsten prostor cerkve Sv. Duha ter v njej sklenejo civilni del zakonske zveze.

Več »

Netopirji v cerkvi Svetega Duha

Podstrešje cerkve Sv. Duha je eno najpomembnejših poletnih zatočišč dveh porodniških kolonij netopirjev velikih podkovnjakov in vejicatih netopirjev v Sloveniji.

Več »

Produkcija: rfsplet